Wie zijn we

GROENISLEUK is een initiatief dat staat voor belevingen en activiteiten die herbruikbare producten en groene energie als basis hebben. BijGROENISLEUK ontdek je de leukste activiteiten om zelf te doen of om cadeau te geven met als extra meerwaarde geen negatieve effecten op onze leefomgevingen te creëren. GROENISLEUK wil vernieuwende groene en duurzame toeristische initiatieven promoten door de diensten en producten van onze partners op deze site onder de aandacht te brengen.
GROENISLEUK is opgestart door Botel Ophoven en Stilsloep.

Onze visie

Het uitgangspunt van GROENISLEUK : Positief Groen denken omzetten in Groen Beleven. Het ontdekken van duurzame en vernieuwende toeristische initiatieven die gebruik maken van schone energie.

Onze missie

GROENISLEUK wil bijdragen aan de promotie van duurzame recreatie door het verspreiden en beschikbaar maken van informatie, ideeën en producten waar duurzaamheid een integraal deel van uitmaakt.

Onze doelstellingen

De transitie naar duurzame recreatie stimuleren.
Steeds meer mensen kiezen vanuit een toekomstgerichte levenshouding voor groene energie en milieubewuste producten. We stellen duurzaamheid immers steeds meer als randvoorwaarde voor een leefbare toekomst van onze planeet. We willen leven in een wereld waarin positieve groei geen negatieve effecten heeft op mens en milieu. Wij, de initiatiefnemers van GROENISLEUK, geloven dat dit kan, en dat het moet. Het is een kwestie van een goede toekomst van onze leefomgeving. En dat het ook leuk kan zijn bewijzen de verschillende initiatieven.